Logowanie CRM

Kontakt

PL / EN

Ubezpieczenia na życie

Śmierć jest nieuniknioną częścią naszego życia, jednak nieoczekiwana lub przedwczesna śmierć jest traumatycznym przeżyciem zarówno emocjonalnym jak i finansowym dla każdego z nas.

Ubezpieczenie na życie to polisa, która zapewnia wypłatę ryczałtową lub serię wypłat dla osób będących na twoim utrzymaniu w przypadku twojej śmierci.
Obecnie na rynku są dostępne różne rodzaje polis na życie, dlatego celem Friends Financial Advisers jest doradzenie i wybranie najlepszego planu zabezpieczenia na miarę twoich potrzeb:

Ubezpieczenie Poziomowe (Level Term)

 • Ubezpieczenie Poziomowe (Level Term) jest najprostszą formą ubezpieczenia na życie. Ten typ ubezpieczenia zapewnia wypłatę ryczałtową w przypadku śmierci lub diagnozy choroby terminalnej podczas trwania polisy.

 • Kwota zabezpieczenia pozostaje bez zmian podczas trwania polisy.

 • Ten typ polisy jest odpowiedni dla Ciebie jeżeli chcesz zapewnić finansowe zabezpieczenie swojej rodziny w przypadku twojej śmierci.

 • Również, polisa ta jest odpowiednim zabezpieczeniem kredytu hipotecznego typu interest only (tzw. tylko spłacenie odsetek). Tym samym, suma kredytu zostaje taka sama do końca okresu kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie zmniejszające (Decreasing Term)

 • Ubezpieczenie zmniejszające (Decreasing Term) jest również nazywane ubezpieczeniem kredytu hipotecznego ponieważ jego celem jest zabezpieczenie pozostałej kwoty kredytu do zapłacenia.
 • W przeciwieństwie do Ubezpieczenia Poziomowego (Level Term), zabezpieczona kwota zmniejsza się co rocznie zgodnie z kwotą kredytu hipotecznego, natomiast składki ubezpieczenia pozostają bez zmian.

Ubezpieczenie Dochodu Rodzinnego (Family Income Benefit)

 • Ubezpieczenie Dochodu Rodzinnego (Family Income Benefit) zapewnia osobom zależnym od was finansowo (np: dzieci, żona, osoba starsza) wypłatę nieopodatkowanego dochodu w przypadku twojej śmierci.

 • Odszkodowanie to jest wypłacane aż do końca okresu trwania polisy.

 • Odszkodowanie może być wypłacane miesięcznie, kwartalnie lub jako kwota ryczałtowa.

 • Również do tego typu polisy można dodać ubezpieczenie od chorób krytycznych.

 • Ten typ ubezpieczenia jest jednym z najtańszych form zabezpieczenia ponieważ jest wypłacany jako regularny dochód a nie jako wypłata ryczałtowa.

Ubezpieczenia na całe życie (Whole of Life)

 • W przeciwieństwie do ubezpieczenia na życie (Life Cover), które zabezpiecza na wyznaczony okres czasu, ubezpieczenie na całe życie (Whole of Life) zabezpiecza do końca życia.

 • Oznacza to, że bez względu na to w którym momencie życia nastąpi śmierć, rodzina ma zagwarantowaną wypłatę odszkodowania.

 • Ubezpieczenie na całe życie (Whole of Life) jest bardzo dobrym rozwiązaniem aby nie obarczać swojej rodziny kosztami pogrzebu.

0

 • Ubezpieczenie na życie dla 50+ zapewnia twoim bliskim gwarantowaną wypłatę odszkodowania, bez względu na to, w którym momencie życia nastąpi śmierć.

 • Polisa ta niepodległa sprawdzeniu medycznemu dlatego też zazwyczaj akceptacja tej polisy jest gwarantowana.

 • Składki ubezpieczenia kończą się w momencie wcześniej określonego przez was wieku (np: 90 lat), jednak ubezpieczenie na życie jest cały czas kontynuowane aż do momentu śmierci osoby ubezpieczonej.

 • Wypłacona kwota może posłużyć twojej rodzinie w zapłaceniu końcowych rachunków oraz kosztów związanych z pogrzebem.

Aby podjąć trafną decyzję dotyczącą wyboru polisy, która sprosta twoim wymaganiom jest zrozumienie na czym ona polega i do czego jest potrzebna.

Celem naszego zespołu specjalistów jest zapewnienie profesjonalnej porady i pomoc w doborze ubezpieczenia, abyś miał pewność że twój plan zabezpiecza cię w pełnym wymiarze. Dlatego skontaktuj się z Friends Financial Advisers w celu zasięgnięcia dalszych informacji i porad.

Współpracujemy z najlepszymi

Początek strony